POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję Wam moi drodzy Klienci następujące informacje:

 

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Waszych danych osobowych jest:

3MFOTO Maciej Kurczalski
ul. Zeusa 81/16 Gdańsk 80-299
NIP: 584-271-14-02

 

2. Dane kontaktowe
Możecie skontaktować się ze mną pocztą tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres kontakt@love-stories.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na mojej stronie internetowej pod adresem https://love-stories.pl/kontakt, bądź telefonicznie pod numerem tel. 505-390-181.

 

3. Sposoby przetwarzania.
Wasz wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze mnie przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:
a) przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu zapewniam, że podmioty, z którymi współpracuję we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,
b) umieszczenie fotografii w galerii online, o której mowa w § 1 umowy,
c) przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

 

4. Cele i podstawy przetwarzania
a) przede wszystkim Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przeze mnie usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
b) w przypadku wyrażenia zgody w § 7 umowy, Wasz wizerunek będzie przeze mnie przetwarzany w celu promocji mojej twórczości (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
c) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, o której mowa w § 4 umowy, co stanowi realizację mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

 

5. Odbiorcy danych osobowych
a) galeria zdjęć, o której mowa w § 1 umowy będzie zamieszczona na mojej stronie internetowej,
b) w przypadku gdy wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku w § 7 umowy, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego zgodę w § 7 umowy wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,
b) dostęp do Waszych danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych
Wasze dane osobowe będę przechowywał przez okres świadczonej przeze mnie usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

 

7. Wasze uprawnienia
Jako podmioty, których dane przetwarzam (czyli moi drodzy Klienci) posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

 

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
a) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy,
b) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji mojej twórczości jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

 

PRAWA AUTORSKIE.

Wszystkie zdjęcia umieszczone na tej stronie podlegają prawu autorskiemu i ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć zamieszczonych na tej stronie, bez wyraźnej zgody autora, jest zabronione.